Skip to content

  LISTA GROBÓW DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO ORAZ OSÓB ŚWIECKICH ZASŁUŻONYCH DLA KOŚCIOŁA  POCHOWANYCH NA CMENTARZU EWANGELICKO-REFORMOWANYM W WARSZAWIE

LISTA GROBÓW DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO      

 

                ZMARŁY                                              KW./RZAD/GRÓB                               DATA ŚMIERCI

 

 

1.       Ks. Jan Salomon  Musonius                    aleja   główna                                      07-11-1799

        Superintendent Kościoła

 

2.       Ks. Ludwik Teichman                             E            1          3                                    24-06-1839

         Superintendent Kościoła  I pasterz Zboru w Warszawie

 

3.        Ks. Józef Spleszyński                              K            2         18                                 16-02-1879

        Superintendent Kościoła

 

 4.    Ks. Julijan Biergiela                                            T       6            7                           26.03.1885

         Pasterz Zboru Słuckiego

5.    Ks. August Karol Diehl                              E       4           25                                   27.02.1908

        Superintendent Kościoła  

 

6.       Ks. Fryderyk Jelen                                       A        4          7                                    02.02.1910 

         Superintendent Kościoła

 

7.       Ks. Tomasz Tosio                                    K1          1          3                                    31.07.1919

         Proboszcz parafii w Serejach

 

8.       Ks. Władysław Semadeni                     L          1         3                                        15-10-1930

         Superintendent Kościoła

 

 

9.       Ks. Jerzy Jelen                                             A        4           7                                   26.07.1942

         Proboszcz parafii w łodzi

 

10.   Ks. Ludwik Zaunar                                  R            2         11                                   21-02-1945

        Proboszcz parafii w Warszawie

 

11.   Ks.Stefan Skierski                                  E           4         25                                     31-01-1948

        Superintendent Kościoła

 

 

 

 

12.   Ks. Kazimierz Ostachiewicz                   E          1         8                                       10-04-1952

        Superintendent Kościoła

 

 

 

13.   Ks. Jarosław Niewieczerzał                   C          2         8                                       03-10-1972

        proboszcz parafii w Zelowie i Łodzi

 

14.   Ks. Jan Niewieczerzał                              H         7        4                                       07-11-1981

        Superintendent Kościoła

 

 

15.   Ks. Władysław Paschalis                                F       4        2                                  29-07-1996

Ksiądz , diakon

 

16.   Ks. Bogdan Tranda                                         D       4        6                                  21-09-1996

Proboszcz parafii w Warszawie

 

17.   Ks.Jerzy Stahl                                                  M       5        6                                 16-02-1997

Duszpasterz parafii w Łodzi i Warszawie

 

18.   Ks.Lech Tranda                                                D      4         5                                  23-02-2012     Proboszcz parafii w Kleszczowie i Warszawie

 

 

LISTA GROBÓW  OSÓB ŚWIECKICH ZASŁUŻONYCH

DLA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO

POCHOWANYCH NA CMENTARZU

EWANGELICKO-REFORMOWANYM W WARSZAWIE

      ZMARŁY                                              KW./RZAD/GRÓB                               DATA ŚMIERCI

 

1.       Ernest Faltz                                              E           2          1                                     12-09-1851

         Prezes Konsystorza

         Prezes Kol. Kościelnego w Warszawie

 

2.       Adam Jerzy Konarski                           brak danych                                            09.09.1836  Radca Konsystorza Generalnego w Królestwie Polskim

 

 

3.       Karol Foland                                            E           4           1                                    01-11-1862

        Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

4.       Ludwik Pietrusiński                                        C          2        9                                08-05-1865

        Prezes Kol. Kościelnego w Warszawie

 

5.         Jan Jakub Simler                                          I           7         7                                24-01-1872

Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

 

6.       Wilhelm Jaroszewicz                                O          1           1                                  12-03-1874

        Nadzorca cmentarza

 

7.       Maurycy Bogusław (Anastazy)Woyde     K    2      19                                           4.04.1877                     radca konsystorza generalnego wyznań ewangelickich w Królestwie Polskim

 

8.       Julian Roesler                                                E           4         4                                19-03-1879

        Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

 

9.       Leopold Kronenberg                               E         2           3                                     05-04-1879

        Fundator Kaplicy Kronenbergów

 

10.   Jan Epstein                                              C        6          1                                        21-01-1885

         Radca Konsystorza

 

11.   Jan Burmajster                                       T          5              12                                 28-09-1885

         Nadzorca cmentarza

 

 

 

12.   Adolf Adam Loewe                                  I         5          3                                       21-11-1885

        Prezes Kol. Kościelnego  w Warszawie

        Projektant budynku kościoła Ew.-ref. w Warszawie

 

13.   Jan Bogumił Foland                                E           4           1                                    23-04-1895

         Prezes Konsystorza

 

14.   Walerian Sachs                                             B         4        3                                  12-02-1903

        Prezes Konsystorza

 

 

15.   Ignacy Knauff                                            C         1           1                                    23-01-1904

         Intendent cmentarza

 

16.   Wilhelm Gąsiorowski                             P         1              1                                  09-03-1910

        Prezes Konsystorza

 

17.   Edward Bretsch                                       P        2              13                                 21-07-1917

        Organista parafialny

18.   Kacper Tosio                                                K1      1       3                                     02-10-1929

Prezes Konsystorza

 

 

19.   Henryk Sachs                                                  B        4        3                                  08-01-1934

        Prezes Konsystorza

 

20.   Leon Błaszkowski                                  B             1            5                                  26-04-1935

        Prezes Synodu

        Prezes Kol. Kościelnego w Warszawie

 

 

21.   Maksymilian Brandt                              T          2             18                                 18-01-1939

        Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

22.   Władysław Karszo-Siedlecki                   K         2          17                                   27-08-1939

        Prezes Konsystorza

 

23.   Maksymilian Czapek                              1           2       12                                      24-10-1939

        Fundator Czapkowa

 

24.   Matylda Semadeni                                        A         5         1                                 01-03-1940

Długoletnia nauczycielka Szkoły Niedzielnej w Warszawie

 

 

25.   Ludwik Kronenberg                                 T         1           9                                     22-03-1942

        Ofiarodawca zbiorów kultury dla Kościoła

 

 

 

 

 

26.   Stanisław Bretsch                                   P         2              13                                 13-07-1944

         Sekretarz Konsystorza

        Członek Kol. Kościelnego

 

27.   Wacław Borowy                                                      L        3          6                               22.11.1957

Współpracownik Jednoty i zasłużony przy odzyskaniu zbiorów bibliotecznych oraz naczyń i szat liturgicznych

 

28.   Zofia Loretz                                                    M        5        1                                 29-08-1958

        Opiekunka sierocińca parafii w Warszawie

 

29.   Katarzyna Tosio                                           K1      1       3                                      19-12-1959

Długoletnia nauczycielka Szkoły Niedzielnej w Warszawie

Autorka tekstów pieśni kościelnych

 

30.   Jan Andrzej Jelen                                     A         4            7                                   09-08-1962

        Radca Konsystorza

 

31.   Eugeniusz Popoff                                            N          1       35                              15-02-1963

        Prezes Kol. Kościelnego w Warszawie

 

 

32.   Stefan Eckersdorf                                  M         1         1                                       09-07-1963

        Członek Kol. Kościelnego w Łodzi

 

33.   Edmund Baum                                     K             2          19                                    02-03-1964

        Prezes Kol. Kościelnego w Warszawie

       Radca Konsystorza

 

34.   Stefan Baum                                          K              1          4                                    10-11-1964

         Prezes Synodu

         Prezes Kol. Kościelnego w Warszawie

         Radca Konsystorza

 

35.   Henryk Błaszkowski                              B              1           5                                  03-07-1966

         Prezes Synodu

 

36.   Irena Zaunar                                                   R       2       1                                    06-07-1966

Długoletnia nauczycielka Szkoły Niedzielnej w Warszawie

 

37.   Dorota Wrede                                                 K     1       12                                              22-01-1968

Długoletnia nauczycielka Szkoły Niedzielnej w Warszawie

 

 

38.   Aleksander Enholc                                K           2          14                                    13-02-1968

         Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

39.   Michał Pianko                                         O      3    21                                            29.10.1972 radca swiecki konsystorza

40.    

41.   Gabriela Pianko                                      O    3    21                                           16.08.1973  radca świecki konsystorza           

 

42.    

 

 

43.   Ryszard Gerlicz                                        R           2            18                              13-09-1973

        Prezes Konsystorza

 

44.   Zofia Hulanicka                                         B            4           1                                 28-01-1974

        Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

45.   Józef Pośpiech                                               K            1        8                               17-11-1974

        Długoletni księgowy parafii w Warszawie

 

 

 

46.   Bernard Stal                                               P           2        4                                      30-12-1975

Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

47.   Amelia Sander                                              R          2         1                                 10-02-1976

         Długoletnia nauczycielka Szkoły Niedzielnej w Warszawie

 

 

 

48.   Emil Zaunar                                                K1       1      5                                           22-03-1976

Prezes Synodu

Prezes Kol. Kościelnego w Łodzi

 

 

49.   Stanisław Dominiak                               C         6           5                                      21-12-1978

        Długoletni prac. Cmentarza

 

50.   Anna Drege                                             K1       2         13                                     21-12-1978

        Opiekunka sierocińca w Warszawie

 

51.   Irena Kurzewska                                          cm. powązkowski                           20-05-1976

Członkini sekcji Ewang.

Inicjatorka Światowego Dnia Modlitwy Kobiet w Polsce

 

52.   Zofia Szczepańska                                      6          5        7                                    30-01-1980

Długoletnia nauczycielka Szkoły Niedzielnej w Warszawie

Bibliotekarka parafii w Warszawie

 

53.   Ludwika Gołkowska                                 I            6           6                                 02-03-1980

         Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

         Bibliotekarka i kronikarz parafii w Warszawie

 

54.   Jan Skierski                                                   H         7         1                                   20-04-1982

Prezes Synodu

Prezes Kol. Kościelnego w Warszawie

 

 

55.   Adolf Słama                                                 M     6        1                                         30.05.1981 księgowy parafii warszawskiej

56.    

57.   Aleksander Garszyński                           8          4           2                                    06-11-1984

        Prezes Konsystorza

 

58.   Stanisław Skierski                                         H        7        1                                    27.08.1985

Radca Konsystorza

Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

 

59.   Jan Burmajster                                      6          5              1                                   09-11-1986

        Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

60.   Zygmunt Rayski                                     F         5          14                                       05.09.1990

 

 

61.   Anna Stahl                                                   T          3        12                                  03-11-1990

Członek Kol. Kościelnego w Warszawie

 

 

 

 

 

62.   Celina Borowa                                       L            2               15                               29-01-1992

         Prezes Kol. Kościelnego w Warszaw

 

 

63.   Prof. Zofia Lejmbach                                  W         3         8                                05-09-1995 Profesor medycyny, działacz niepodległościowy  ,pierwsza  kobieta Prezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

 

64.   Dorota Niewieczerzał                                 C         2         2                                 20-01-2012 prezes konsystorza

 

65.   Elwira Wisor                                                12       1          1                                  14.09.2012 księgowa parafii członek diakoni warszawskiej

 

66.   Marta Werner                                            S           3          5                                16-11-2012 przewodnicząca Diakoni

 

67.   Jan Karol Zaunar                                        R           2         1                                 27-07-2013 Prezes Kolegium Kościelnego w Warszawie

 

68.    

69.   Tadeusz  Pośpiech                                      K           1         9                                15-08-2013 księgowy parafii warszawskiej

 

70.   Witold Bender                                            A           5          1                               20-04-2015       Prezes Synodu , 

 

71.   Lili Jełowicka                                               D          4        10                                17-11-2016 Członek diakoni

 

 

72.   Zofia Doboszyńska-Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

 

 

 

73.   Fryderyk Teichman--Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata E-1-3

74.   Zofia i Jerzy Bartowie--Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

75.   Dobrowolski--Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

76.   Leopold Szyller-1831-1917-Litrerat księgarz ,działacz niepodległościowy

77.   Helena Boguszewska-literatka O/1/2